Postal Zip Codes (postcode) for Munshiganj District

Postal Zip Codes (postcode) for Munshiganj District

Thana/Upazila within Munshiganj District are: Gajaria, Lohajong, Munshiganj Sadar, Sirajdikhan, Srinagar. The following table contains post codes of various sub post office in Munshiganj district.

Thana Sub Office Post Code

Gajaria

Gajaria 1510
Hossendi 1511
Rasulpur 1512

Lohajong

Gouragonj 1334
Gouragonj 1534
Haldia SO 1532
Haridia 1333
Haridia DESO 1533
Korhati 1531
Lohajang 1530
Madini Mandal 1335
Medini Mandal EDSO 1535

Munshiganj Sadar

Kathakhali 1503
Mirkadim 1502
Munshiganj Sadar 1500
Rikabibazar 1501

Sirajdikhan

Ichapur 1542
Kola 1541
Malkha Nagar 1543
Shekher Nagar 1544
Sirajdikhan 1540


Srinagar

Baghra 1557
Barikhal 1551
Bhaggyakul 1558
Hashara 1553
Kolapara 1554
Kumarbhog 1555
Mazpara 1552
Srinagar 1550
Vaggyakul SO 1556

Tangibari

Bajrajugini 1523
Baligao 1522
Betkahat 1521
Dighirpar 1525
Hasail 1524
Pura 1527
Pura EDSO 1526
Tangibari 1520