Postal Zip Codes (postcode) for Noakhali District

Postal Zip Codes (postcode) for Noakhali District

Thana/Upazila within Noakhali District are: Basurhat, Begumganj, Chatkhil, Hatiya, Noakhali Sadar. The following table contains post codes of various sub post office in Noakhali district.

Thana Sub Office Post Code

Basurhat

Basur Hat 3850
Charhajari 3851

Begumganj

Alaiarpur 3831
Amisha Para 3847
Banglabazar 3822
Bazra 3824
Begumganj 3820
Bhabani Jibanpur 3837
Choumohani 3821
Dauti 3843
Durgapur 3848
Gopalpur 3828
Jamidar Hat 3825
Joyag 3844
Joynarayanpur 3829
Khalafat Bazar 3833
Khalishpur 3842
Maheshganj 3838
Mir Owarishpur 3823
Nadona 3839
Nandiapara 3841
Oachhekpur 3835
Rajganj 3834
Sonaimuri 3827
Tangirpar 3832
Thanar Hat 3845


Chatkhil

Bansa Bazar 3879
Bodalcourt 3873
Chatkhil 3870
Dosh Gharia 3878
Karihati 3877
Khilpara 3872
Palla 3871
Rezzakpur 3874
Sahapur 3881
Sampara 3882
Shingbahura 3883
Solla 3875

Hatiya

Afazia 3891
Hatiya 3890
Tamoraddi 3892

Noakhali Sadar

Chaprashir Hat 3811
Char Jabbar 3812
Charam Tua 3809
Din Monir Hat 3803
Kabirhat 3807
Khalifar Hat 3808
Mriddarhat 3806
Noakhali College 3801
Noakhali Sadar 3800
Pak Kishoreganj 3804
Sonapur 3802

Senbag

Beezbag 3862
Chatarpaia 3864
Kallyandi 3861
Kankirhat 3863
Senbag 3860
T.P. Lamua 3865